Hoe werkt een gelpack precies?

Er zijn door de jaren heen menig aantal vragen gesteld met betrekking tot de manier waarop een gelpack nu precies werkt. Een bekende vraag heeft dan ook betrekking tot de manier waarop er via het klikplaatje een vloeibare gel hard en warm kan worden gekregen. Op het ogenblik dat de gel terug wordt opgewarmd in warm water wordt ze immers terug vloeibaar. Dit hele proces is iets wat veel mensen enorm fascineert bij een gelpack. Geldt dat ook voor u en wilt u hier graag alles over te weten komen? Dat is perfect mogelijk hier op deze pagina!

 De basis voor het ontstaan van een gelpack

Laat ons in eerste instantie even kijken naar het proces dat aan de basis ligt van het ontstaan van een gelpack. Op het ogenblik dat de vloeistof afkoelt tot op het smeltpunt zullen de zogenaamde moleculen een vaste kristalstructuur gaan aannemen. Deze structuur staat er om bekend over een lagere potentiële energie te beschikken ten gevolge van een efficiëntere binding tussen de verschillende moleculen. Het verschil waarvan sprake is op vlak van potentiële energie van de vloeistof bij een gelpack vlak voor het stollen evenals de vaste stof vlak na het stollen zal worden vrijgegeven als warmte. Het gaat hierbij om de zogenaamde latente warmte. Van deze warmte is bekend dat het dezelfde warmte betreft als welke moet worden toegevoegd om de vaste stof bij het smeltpunt volledig te smelten. Is dit alles voor u duidelijk? Dan is hiermee de basis voor het ontstaan van een gelpack alvast uiteengezet.

Geen uniforme kristallisatie

Het kristalliseren waar hierboven sprake van is bij een gelpack gebeurt niet over de volledige vloeistof. De kristallen zullen zich in eerste instantie dan ook vormen bij kleine onzuiverheden. Vervolgens zullen ze verder aangroeien. Op het ogenblik dat een vloeistof afkoelt neemt de zogenaamde viscositeit toe. Dit heeft als gevolg dat de moleculen het lastiger hebben om zich te herpositioneren in een zogenaamd kristalrooster. Koelt u een vloeistof zonder onzuiverheden voldoende langzaam af? In dat geval is het mogelijk om te voorkomen dat de temperatuur tot onder het smeltpunt daalt zonder dat er sprake is van kristalvorming.

 Toevoeging van energie

Op het ogenblik dat er sprake is van een toevoeging van energie is het mogelijk dat de moleculen zich meteen gaan herpositioneren. Dit gebeurt in een kristalstructuur welke als energetisch gunstig kan worden bestempeld. De latente warmte zal dan plots worden vrijgegeven. Het is deze warmte die voelbaar is op het ogenblik dat u bij de gelpack op het plaatje tikt. Van zodra de latente warmte is afgegeven is de stof omgevormd tot een kristal. Dit betekent dat er verder geen extra latente warmte meer uit het systeem kan worden gehaald. De stof moet nu dus verplicht terug gesmolten worden waarna de latente warmte tijdens het smelten terug moet worden toegevoegd. Ook dit is een cruciaal onderdeel van de werking waar een gelpack in de praktijk over beschikt.

Een gelpack in de praktijk gebruiken

U kunt er in de praktijk omwille van verschillende redenen voor kiezen om gebruik te maken van een gelpack. In eerste instantie kan een gelpack bijvoorbeeld worden gebruikt om rond of tussen flessen te stoppen om uw dranken koel te houden. Uiteraard kunnen ze ook helpen om de temperatuur van voedingswaren te drukken. Tot slot wordt een gelpack in de praktijk eveneens gebruikt bij bijvoorbeeld verstuikingen evenals bij oververhitting. Met de gelpacks van Coolpack heeft u de beste oplossing om uw producten geconditioneerd en veilig te vervoeren.